Kreatif - Integrasjon mot ERP- og CRM-systemer
Til hovedmeny Til innhold

Integrasjon mot ERP- og CRM-systemer

Det stilles idag særdeles høye krav til de som ønsker å ha gode og effektive nettløsninger, både med tanke på netthandel og vanlige nettsider. Et ord som ofte går igjen er kostnadseffektivitet. Med andre ord, man trenger en løsning som gjør at man kan bli presentert på en profesjonell måte uten å måtte bruke «evigheter» på å holde nettsidene oppdatert. Det er her integrasjoner kommer i større og større grad inn i flere bedrifters hverdag.

Hvorfor integrasjon mot et ERP- eller et CRM-system?


Mange bedrifter sitter i dag på forskjellige ERP-systemer som for eksempel Visma Business eller CRM-systemer som WinOrg. Felles for disse er at de er et system hvor man allerede har mye data lagret og som man har gode brukerrutiner på og man ønsker av den grunn ikke å måtte gjøre jobben dobbelt.
Med en integrasjon så tar man i bruk all den data som allerede eksisterer og «speiler» den ut på nettet tilpasset nettsidens utseende og man slipper derfor å jobbe med datainnhold dobbelt.
Integrasjonen kan også kommunisere toveis, hvilket betyr at data som kommer inn gjennom nettløsningen også kan lagres i et ERP eller CRM system uten at det medfører ekstra manuell jobb for de som måtte sitte på dette ansvaret.

Du kan være trygg på at Kréatif leverer gode og effektive integrasjoner mot Visma Software

Kostnadseffektivt


Det er mye å spare ved å sette opp en god integrasjon da den sparer bedrifter for mangfoldige arbeidstimer i løpet av et år. Mange sparer opptil flere årsverk med en god integrasjon da de slipper å taste inn ordre manuelt. Den kostanden man tar ved å sette opp en integrasjon mot nettløsningen kan fort vise seg å bli en veldig riktig og viktig investering på lang sikt.